Oferta:

Praca/Biznes

 

Ubezpieczenia majątku firmy:

 • Ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych
 • Ubezpieczenia od kradzieży i dewastacji 
 • Ubezpieczenia gotówki w lokalu i transporcie 

 

Ubezpieczenia komunikacyjne (mała i duża flota):

 • Obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych (np. osobowych, ciężarowych)
 • Ubezpieczenie Autocasco (AC/ KR)
 • Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów (NNW)
 • Ubezpieczenie Assistance (ASS)
 • Ubezpieczenie szyb
 • Zielona karta
 • Ubezpieczenie bagażu i wyposażenia dodatkowego
 • Ubezpieczenie ochrony prawnej w ruchu drogowym

 

Odpowiedzialność cywilna:

 • OC grup zawodowych – np. personelu medycznego, architektów czy zarządców nieruchomości
 • OC deliktowe i kontraktowe
 • OC spedytora i przewoźnika
 • OC członków zarządu

 

Grupowe ubezpieczenie dla właścicieli i pracowników firm:

 • Wzajemne ubezpieczenia na życie wspólników
 • Ubezpieczenia na życie i zdrowie dla pracowników
 • Pracownicze programy emerytalne 
 • Abonamenty medyczne

 

Ubezpieczenia dla szkół i instytucji oświatowych:

 • Grupowe ubezpieczenia NNW dla uczniów, studentów i pracowników
 • Ubezpieczenia OC dla personelu 
 • Ubezpieczenia majątku placówek oświatowych
 • Ubezpieczenia Assistance, m.in. pomoc medyczna

 

Ubezpieczenia cargo:

 • krajowe
 • zagraniczne
 • w transporcie lądowym
 • w transporcie lotniczym
 • w transporcie morskim

 

Ubezpieczenia techniczne:

 • Ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowy i montażu
 • Ubezpieczenie maszyn od awarii
 • Ubezpieczenie maszyn i sprzętu budowlanego
 • Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego

 

Ubezpieczenia finansowe:

 • Gwarancje ubezpieczeniowe 
 • Ubezpieczenie kredytów kupieckich i eksportowych
 • Ubezpieczenie utraty zysku 

 

Ubezpieczenia dla rolników:

 • Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
 • Ubezpieczenie budynków i maszyn rolniczych
 • Ubezpieczenie upraw i zwierząt hodowlanych

 

Ogromne spektrum możliwości w kwestii wyboru optymalnego ubezpieczenia dla firm
decyduje o tym, że można wybrać dokładnie taki wariant jaki spełni wymagania. Proponujemy
ubezpieczenia dla wielu branż i grup zawodowych.

Prowadzenie własnego biznesu to duża odpowiedzialność, dlatego też warto dokładnie
przeanalizować dostępne oferty ubezpieczycieli. Zespół naszych kompetentnych i doświadczonych
przedstawicieli w sposób rzetelny przygotuje zindywidualizowaną ofertę.

Szeroki wachlarz ochrony daje możliwość ubezpieczenia majątku firmy, pojazdów (mała i
duża flota) oraz od odpowiedzialności cywilnej, a także proponujemy grupowe ubezpieczenia na
życie zarówno dla właścicieli jak i pracowników firmy oraz ich rodzin.

Oferujemy dodatkowo ubezpieczenia dla szkół i instytucji oświatowych, ubezpieczenia cargo,
ubezpieczenia techniczne czy ubezpieczenia dla rolników.
Jeżeli tylko pojawią się jakiekolwiek wątpliwości i pytania chętnie służymy profesjonalnym
doradztwem, jednocześnie wskazując najlepsze opcje do wyboru.

 

 

 

Do sporządzenia oferty niezbędne są poniższe informacje:

 • poprzednia polisa
 • rodzaj wykonywanej działalności
 • obrót za ostatni rok lub przewidywany w tym roku

 

KONTAKT DO NAS